top of page
WhatsApp Image 2021-09-25 at 22.57.06.jpeg

​『林朝』CHILL 現代生活

​記錄我們這一家有趣的旅行及日常生活

Hello,歡迎來到我地既『林朝』CHILL現代生活,希望呢個BLOG會帶俾大家歡樂幸福及滿滿正能量

如果喜歡我BLOG既朋友仔,可以訂閱支持~

WhatsApp Image 2021-09-25 at 22.56.26.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-25 at 22.22.35.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-25 at 23.03.43.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-25 at 23.19.22.jpeg

​『林朝』

簡單介紹『林朝』既人物:

『霸氣』林太后

『呆呆』豬太子

『大方』姐大臣

『搞笑』媚宮女

『搞事』小芳子

bottom of page